Web-TV fra fylkestinget på Høylandet 19. - 21. juni 2006 (arkiv)

Følg linken "Se web-TV" bak hvert innslag.

 

Fylkestingets sakliste finner du her

Mandag 19. juni 2006

Åpning - kulturelt innslag Se web-TV
Fylkesrådslederens tale Se web-TV
Debatt i tilknytning til fylkesrådsleders tale Se web-TV
Evaluering av parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Orientering fra Trøndelag Forskning og Utvikling. Se web-TV

Tirsdag 20. juni 2006

Spørretime Se Web-TV
Interpellasjon Åse Marie Hagen (Ap) - Posten Se web-TV
Interpellasjon Joar Olav Grøtting (H) - Videregående skoler, landslinje og Forshagaakademin   Se web-TV
Interpellasjon Borgny Kjølstad Grande (Sp):  "Å leve med rovdyr" – Hvem tar ansvar? Se web-TV
Interpellasjon Olav Gilsåmo (SV)Spilleautomater – nødvendig inntektskilde eller et samfunnsonde? Se web-TV
Interpellasjon Vigdis Hjulstad Belbo (Sp):  Rabattordninger på kollektiv transportmiddel for elever/studenter nord for Steinkjer Se web-TV
Interpellasjon Helena Hovstein Kruken (KrF) om Falstad som besøkssted for elever i videregående skole Se web-TV
Interpellasjon Johan Fossan (KrF):  Styrking av havbrukskompetansen i regionen Se web-TV
Orientering fra styreleder i NTE FKF, Kolbjørn Almlid Se web-TV

Onsdag 21. juni 2006

  Lorns Mørkved presenterer ny musikkvideo fra NTE Se Web-TV
  Votering interpellasjoner Se Web-TV
06/34 Suppleringsvalg - juni 2006 Se Web-TV
06/35 Driftsrapport 1/2006 pr. 30.04.2006, revidering av budsjett 2006 og økonomiplan 2006 – 2009 Se Web-TV
06/36 Økonomistrategi 2007 - 2010 Se Web-TV
06/37 Forum for Kontroll og Tilsyn Se web-TV
06/38 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6) Se web-TV
06/39 Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2006 Se web-TV
  Votering: Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndleag Se web-TV
06/40 Arbeidet med fylkesplanen Se web-TV
06/41 Nasjonal Helseplan 2007 - 2010. Høring Se web-TV
06/42 Strategisk utviklingsplan for tannhelsesektoren i  Nord-Trøndelag Se web-TV
06/43 Bruken av kompensasjonsmidler for økt arbeidsgiveravgift i Nord-Trøndelag 2004 og 2005 Se web-TV
06/44 Innspill til Nasjonale strategier for økt avvirkning. Skognæringa i Trøndelag Se web-TV
06/45 Forslag til Riksvegbudsjett for 2007 for Region Midt Se web-TV
06/46 Melding til Fylkestinget: Handlingsplan for flom- og rassikring Se web-TV
06/47 Lierne Nasjonalparksenter IKS – Vedtektsendring Se web-TV
06/48 Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2005 Se web-TV
06/49 Idrettspolitisk manifest Se web-TV
06/50 Museumsdeponi i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunal garanti Se web-TV
06/51 Grong videregående skole - etablering av landslinje Se web-TV
06/52 SkatteFunn ordningen må styrkes Se web-TV
06/53 Etablering av Forsvarets Hus på Steinkjer Se web-TV


 

 

Fylkestinget Live!