WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Rica Hell Hotell
 30.sept, 1. og 2.okt 2008


Program for fylkestingets samling 30.sept, 1. og 2.okt 2008
 
Tirsdag 30.september
  Åpning   Se web-TV
       
Spørretime Se web-TV
   

Se  web-TV

  Bedriftsforsamling i NTE Holding AS
Åpning og hyllest til Nina Solem Se web-TV
  Energiproduksjon ved styreleder Bjørnar Skjevik   Se web-tv
  Virksomhetsområde ved adm.dir. Torbjørn Skjerve   Se web-tv
   Debatt  

Se web-tv 

Se web-tv

Sak 7/08: Orientering ved Harald Lein

Se web-tv Se web-tv

Onsdag 1.oktober
 
Fellesmøte mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
  Se  web-TV
          Felles fylkesplan/Samhandlingsprogrammet 2009   Se web-TV
          Kreative Trøndelag   Se web-TV
                      
Torsdag 2.oktober
  Behandling av interpellasjoner    
08/14 AVINORs investeringsstopp på Trondheim lufthavn Værnes - Ingvild Kjerkhol (AP)   Se  web-TV
08/15 Elektrifisering av Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen - Anne Irene Myhr (SP)   Se  web-TV
08/16 Fylkeskommunens engasjement i en storhall i Stjørdal - Gunnar Alstad (SP)   Se  web-TV
08/17 Rusforebygging og rusbehandling i Nord-Trøndelag - Britt Tønne Haugan (KrF)   Se  web-TV
08/18 Fylkestinget forvalter vårt arvesølv   Se  web-TV
08/19 Videregående skole i Nord-Trøndelag - Her alt e mulig? - Adrian K Wahlborg (SV)   Se  web-TV
08/20 Kvalitetssikring i videregående skole: kontrollsystem vedr. elevenes undervisningstimetall - Carl Sitter Geving (AP)   Se  web-TV

 

Behandling av saker

08/55 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt 7)   Se  web-TV
08/56 Plan for selskapskontroll 2008-2011   Se  web-TV
08/57 Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2013   Se  web-TV
08/58 Vurderinger omkring realisering av fylkeskommunale aktiva   Se  web-TV
08/59 E6 øst (E6 Trondheim - Stjørdal) - utvidelse av bompengefinansineringen   Se  web-TV
08/60 Ny utbyttemodell for NTE Holding AS   Se  web-TV
08/61 Utviklingsplan for Staup/salg av eiendommen til Levanger kommune   Se  web-TV
08/62 Utviklingsplan for arealet på Egge videregående skole   Se  web-TV
08/63 Suppleringsvalg - oktober 2008, samt valg av fylkeskommunens valg av representanter til distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag    Se  web-TV
08/64 Oppnevning til medlemmer/varamedlem til skatteutvalg   Se  web-TV
       
       

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

Arkiverte sendinger:

Fylkesting i Meråker 10.-12.juni 2008

Fylkesting i Steinkjer 22.-24.april 2008

Fylkesting 26.-27.februar 2008

Fylkesting 4. - 6. desember 2007

Fylkesting 17. - 18. oktober 2007

Fylkesting  16. oktober 2007

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag