WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Meråker videregående skole
 10.-12.juni 2008

NB!!

På grunn av en teknisk feil er det blitt dårlig lyd på noen av opptakene, og på enkelte opptak er det bare bilde.


Program for fylkestingets samling 10.-12.juni 2008
 
Tirsdag 10.juni
  Åpning - velkommen til Meråker ved Bård Langsåvold og musikk ved Sverre Johan Reppe   Se  web-TV
       
  Spørretime  

Se  web-TV

  Fylkesrådslederens tale   Se  web-TV
     

 

  Interpellasjoner    
08/8 Nina Bakken Bye (H):  Økende mangel på lærere   Se  web-TV
08/9 Ole Berget (Frp):  Skriftlig eksamen før russefeiringen   Se  web-TV
08/10 Trude Holm (Sp):     Vi trenger flere rusinstitusjoner i Nord-Trøndelag   Se  web-TV
08/11 Ole Berget (Frp):  Nord-Trøndelag tilgjengelig for alle   Se  web-TV
08/12 Steinar Aspli (Sp):  Økt tilrettelegging for sjøtransport   Se  web-TV
08/13 Britt Tønne Haugan (KrF):  Spillemidler og Trønderhallen   Se  web-TV
       
Onsdag 11.juni
 
Debatt i tilknytning til fylkesrådslederens tale
  Se  web-TV

Se web-TV

       
Torsdag 12.juni
  Utdeling av fylkeskommunens Trafikksikkerhetspris   Se  web-TV
08/37 Driftsrapport 1/2008 pr. 30.4.2008 til fylkestinget, budsjettjusteringer   Se  web-TV
08/38 Økonomistrategi 2009 – 2012   Se  web-TV
08/39 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011   Se  web-TV
08/40 Plan for selskapskontroll 2008-2011   Se  web-TV
08/41 Endring av selskapsavtale - KomRev Trøndelag IKS   Se  web-TV
08/42 Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2008   Se  web-TV
08/43 Forslag til riksvegbudsjett 2009 - Fylkeskommunal behandling   Se  web-TV
08/44 Fylkesveginvesteringer i 2009 - endringer av fylkesvegbudsjettet   Se  web-TV
08/45 Reiselivsstrategi for Trøndelag   Se  web-TV
08/46 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag - Sosial, helse- og barnevernmelding 2007   Se  web-TV
08/47 Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2007   Se  web-TV
08/48 Årsrapport fra elev- og lærlingombudet. Skoleåret 2007/2008   Se  web-TV
08/49 Partnerskapsavtale mellom MOT og Nord-Trøndelag Fylkeskommune   Se  web-TV
08/50 Åremål som tilsettingsform for administrasjonssjef   Se  web-TV
08/51 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)   Se  web-TV
08/52 Justering av diverse politiske reglementer   Se  web-TV
08/53 Forvaltningsreformen - Invitasjon til forsøk fra Sør-Trøndelag fylkeskommune   Se  web-TV
08/54 Ny landslinje i skiskyting
Sak fremmet under henvisning til § 25 i reglementet
  Se  web-TV
  Takk til ordfører i Meråker Bård Langsåvold   Se  web-TV
  Avslutning - avtakking av administrasjonssjef Audun Østerås   Se  web-TV

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

Arkiverte sendinger:

Fylkesting i Steinkjer 22.-24.april 2008

Fylkesting 26.-27.februar 2008

Fylkesting 4. - 6. desember 2007

Fylkesting 17. - 18. oktober 2007

Fylkesting  16. oktober 2007

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag