WEB-TV fra fylkestinget
Steinkjer 5. - 7. desember 2006

 

Program for fylkestingets samling

Åpning: Tirsdag 5. desember 2006

Rådhussalen, Steinkjer

Sakliste - med saksutredninger og vedtak finner du her

Tirsdag  Fylkestinget i Nord-Trøndelag Arkivert
Kl 09.00 Plenum / Åpning / Konstituering Se web-TV
Kl 09.10 Fylkesrådsleders tale Se web-TV
Kl 10.20 Debatt etter fylkesrådsleders tale (1) Se web-TV
  Debatt etter fylkesrådsleders tale (2) Se web-TV
  Debatt etter fylkesrådsleders tale (3) Se web-TV
Kl 12.30 Utdeling av fylkeskommunens kulturpris Se web-TV
Kl 14.15 Spørretime Se web-TV
Onsdag Foretaksmøte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)  
  Innledning ved styreleder Kolbjørn Almlid Se web-TV
  Debatt i tilknytning til sak: Orientering til foretaksmøte om NTEs vindkraftsatsing Se web-TV
  Debatt i tilknytning til sak: Orientering til foretaksmøtet om beredskapssituasjonen for NTE Nett AS Se web-TV
  Debatt i tilknytning til sak: NTE budsjett 2007 Se web-TV
  Fylkestinget: Interpellasjon Annikken Kjær Haraldsen (V):  Kunnskapsløftet og lærernettverk Se web-TV
  Toleransetinget: Innledning Se web-TV
  Toleransetinget: Oppsummering Se web-TV
Torsdag Fylkestinget: Behandling av saker  
  Sak 72: Evaluering av parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune Se web-TV
  Sak 73: Driftsrapport - budsjettjustering Se web-TV
  Sak 74: Budsjett 2007 - økonomiplan 2007 - 2010 - debatt Se web-TV
  Sak 74: Budsjett 2007 - økonomiplan 2007 - 2010 - votering, stemmeforklaring Se web-TV
  Sak 75: Samhandlingsprogrammet for 2007 Se web-TV

Se web-TV

  Sak 76: Stamnettutredninger - Nasjonal transportplan (NTP) 2010 - 2019 Se web-TV
  Sak 77: Marin Strategiplan Trøndelag Se web-TV
  Sak 78: Orientering/ Statusrapport: Bioenergi og småskala vannkraft i Nord-Trøndelag Se web-TV
  Sak 79: KS - Høring av styringsstrukturutvalgets utredning av juni 2006 - fremtidens styringsstruktur i KS Se web-TV
  Sak 80: Idrettspolitisk manifest Se web-TV
  Sak 81: Endring av finansreglement for Nord-Trøndelag fylkeskommune Se web-TV
  Sak 82: Søknad om bompengefinansiering av E6 Øst (E6 Trondheim - Stjørdal) Se web-TV
  Sak 83: Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2007 Se web-TV
  Sak 84: Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6) Se web-TV
  Sak 85: Forslag til Kulturlov – høring Se web-TV
  Sak 86: Sykehusøkonomien - Uttalelse fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag Se web-TV
  Sak 87: Kraftkrise – Innspill til handlingsplan for Midt-Norge Se web-TV
     

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.
 

 

Arkiv:

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag