WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Rådhuset i Steinkjer
 17. og 18.februar 2009


Program for fylkestingets samling 17. og 18.februar
 
Tirsdag 17.februar
  Åpning- Kulturinnslag   Se web-TV
  Spørretime   Se web-TV
Interpellasjoner  
  Einar Strøm (Sp): Pasienttransport i Nord-Trøndelag   Se web-TV
  Vigdis Hjulstad Belbo (Sp): Lokal forvaltning av verneområder   Se web-TV
  Trude Holm (Sp): Framtidig samarbeid i Trøndelag   Se web-TV
Onsdag 18.februar
 
Behandling av saker
   
09/1 Kontrollutvalgets årsrapport 2008   Se web-TV
09/2 Forvaltningsrevisjonsrapport 1700-1/2008 - Rådgivning i skolen   Se web-TV
09/3 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)   Se web-TV
09/4 Marin Strategiplan Trøndelag - årsrapport 2008   Se web-TV
09/5 Fylkesdelplan for Indre Namdal - Rullering   Se web-TV
09/6

Kollektivtransport i distriktene (KID) - Statusrapport

  Se web-TV
09/7

NOU 2007:13 - Den nye sameretten - høring
NOU 2007:13 - Dïhte orre saemiereakta -govlehtimmie

  Se web-TV
09/8

Prosjektet ”Flere gjennom” i videregående opplæring - Statusrapport pr. januar 2009

  Se web-TV
09/9 Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeide   Se web-TV
09/10 Pasientombudet - årsrapport 2008   Se web-TV
09/11 Søknad om utvidet lånegaranti fra Fylkets Hus A/S   Se web-TV
09/12 Garanti til Steinkjerhallen AS   Se web-TV
09/13 Forvaltningsreformen - Orientering om framdrift med spesiell vekt på Regionale forskningsfond   Se web-TV
09/14 Justering av årsbudsjett 2009 som følge av regjeringens tiltakspakke   Se web-TV

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.

 

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

Arkiverte sendinger:

Fylkesting i Steinkjer 9.-11.des.2008

Fylkestinget i Stjørdal 30.sep., 1.-2.okt.2008

Fylkesting i Meråker 10.-12.juni 2008

Fylkesting i Steinkjer 22.-24.april 2008

Fylkesting 26.-27.februar 2008

Fylkesting 4. - 6. desember 2007

Fylkesting 17. - 18. oktober 2007

Fylkesting  16. oktober 2007

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag