WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Steinkjer Rådhus
 26. - 27. februar 2008


Sakliste for fylkestingets samling onsdag 27.februar 2008
08/1 Kontrollutvalgets årsrapport 2007   Se web-TV
08/2 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)   Se web-TV
08/3

Sluttrapportering av FYSAK-prosjektet

  Se web-TV
08/4

Organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

  Se web-TV
08/5

Tilbudsstruktur for videregående skoler i Nord-Trøndelag - Langtidsprognoser for 2008-2018

  Se web-TV

Se web-TV

08/6 Strategier for vindkraftutbygging i Nord-Trøndelag og behandling av kraftlednings- og vindkraftprosjekter i Namdalen og Fosen - Høring av søknad med konsekvensutredning og meldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat   Se web-TV
08/7

Tannhelsetjenesten i Ytre Namdal

  Se web-TV
08/8 Kunst i Nord-Trøndelag (Nord-Trøndelag Kunstmuseum) - stifting av selskap    Se web-TV
08/9 Årsmelding for 2007 for forbrukerutvalget for Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag   Se web-TV
08/10 Suppleringsvalg februar 2008   Se web-TV
08/11 Forslag på kandidater til styrene i helseforetakene i Helse- Midt-Norge og forslag på kandidater til styret i Rikshospitalet HF   Se web-TV
08/12 Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1700-3/2007:
Den offentlige tannhelsetjenesten - Rekruttere og beholde tannhelsepersonell
  Se web-TV
08/13 Framtidig sammensetning av kontrollutvalget i NTFK – Konsekvenser for NTFK’s eierrepresentasjon innenfor Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS   Se web-TV
08/14

Skjevfordelingen i helsenorge må rettes opp

  Se web-TV
       
       
  Interpellasjon Svar Se web-TV
       

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.
 

 

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

Arkiverte sendinger:

Fylkesting 26. og 27.februar 2008

Fylkesting 4. - 6. desember 2007

Fylkesting 17. - 18. oktober 2007

Fylkesting  16. oktober 2007

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag