WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Rådhuset i Steinkjer
 9.-11.desember 2008


Program for fylkestingets samling 9.-11.desember 2008
 
Tirsdag 9.desember
  Åpning   Se web-TV
  Fylkesrådslederens tale    
Spørretime Se web-TV
  Fylkeskommunens kulturpris 2008  

Se web-TV

Onsdag 10.desember
 
Debatt - fylkesrådslederens tale
  Se web-TV
  Temamøte "Ungdom og medbestemmelse"        Se web-TV
Torsdag 11.desember
  Behandling av interpellasjoner    
08/19 Utenlandske vogntog på nord-trønderske vinterveier   Se web-TV
08/20 Kulturminnevern - innsats for framtiden   Se web-TV
08/21 Alkohol og skoleskyss    
08/22 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter   Se web-TV

 

Behandling av saker

08/66

Forvaltningsreformen – innhold og framtidig samarbeidsløsninger

  Se web-TV
08/67

Driftsrapport 2/2008 pr. 30.9.2008 til fylkestinget, budsjettjusteringer
Nytt vedlegg: Notat til fylkestinget datert 2.12.2008

  Se web-TV
08/68

Årsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009-12
Nytt vedlegg: Notat til fylkestinget datert 2.12.2008

  Se web-TV
08/69 Kommunal forskuttering av tiltak på Rv757 - Havnevegen i Verdal kommune   Se web-TV
08/70 Kollektivtransport i distriktene   Se web-TV
08/71 Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-2012   Se web-TV
08/72 Strategi for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag   Se web-TV
08/73 Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag perioden 2008 - 2011   Se web-TV
08/74 Felles fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag 2009 - 2013. Samhandlingsprogram for 2009   Se web-TV
08/75 Status for arbeidet med klima- og energiplan   Se web-TV
08/76 Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2009   Se web-TV
08/77 Vurderinger omkring realisering av aksjepost i Trønderbilene AS   Se web-TV
08/78 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)   Se web-TV
08/79 Suppleringsvalg - desember 2008   Se web-TV
08/80 Evaluering av komitearbeidet mv. - foreløpig orientering til fylkestinget   Se web-TV
08/81 Rokkeringer som følge av valgt midlertidig fylkesvaraordfører   Se web-TV

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.

 

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

Arkiverte sendinger:

Fylkestinget i Stjørdal 30.se., 1.-2.okt.2008

Fylkesting i Meråker 10.-12.juni 2008

Fylkesting i Steinkjer 22.-24.april 2008

Fylkesting 26.-27.februar 2008

Fylkesting 4. - 6. desember 2007

Fylkesting 17. - 18. oktober 2007

Fylkesting  16. oktober 2007

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag