WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Steinkjer Rådhus
 4. - 6. desember 2007

 


Program for fylkestingets samling
  Tirsdag 4. desember    
  Åpning   Se web-TV
  Fylkesrådsleders tale Les talen Se web-TV

Presentasjon fra Ungdomskonferansen 2007

Se web-TV
  Utdeling av fylkes kulturpris 2007 til Arnulf Haga Les talen Se web-TV
  Onsdag 5. desember    
  Debatt etter fylkesrådsleders tale   Se web-TV
  Åpen spørretime - Namsos-banen Steinar Aspli (Sp)   Se web-TV
  Åpen spørretime - Budsjettramme veg Endre Skjervø (Frp)   Se web-TV
  Åpen spørretime - biologisk mangfold Kjersti Tommelstad (SV)   Se web-TV
  Åpen spørretime -  Miljø, olje og gass Britt T. Haugan (KrF)   Se web-TV
  Åpen spørretime - Ungdom og bolyst Christina Ramsøy (Sp)   Se web-TV
  Åpen spørretime - skoletilbud blomsterdekoratør Gunnar Alstad (Sp)   Se web-TV
  Åpen spørretime - samlokalisering teater og musikk Anne Irene Myhr (Sp)   Se web-TV
  Åpen spørretime - folkehelse Ole Berget (Frp)   Se web-TV
  Åpen spørretime - persontransportløyve Jan Torset (Frp)   Se web-TV
  Interpellasjon: Ola Berget (Frp): En skole for fremtidens Nord-Trøndelag Svar Se web-TV
  Interpellasjon: Torkil Berg (Ap): om arbeidet for å reetablere fergeforbindelsen Vanvikan-Trondheim Svar Se web-TV
  Interpellasjon:Gunnar Alstad (Sp):  På tide å satse på skogen Svar Se web-TV
  Interpellasjon:Hilde Tyldum Stordahl (SV):  Utsatt flytting på hybel for elever i videregående skole Svar Se web-TV
  Interpellasjon:Bjørn Arild Gram (Sp):   Framtidig politiutdanning i Norge Svar Se web-TV
73/07

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6).

Nytt vedlegg: Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling/Innstilling til vedtak/Innstilling

 

Vedtak

Se web-TV
74/07 Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1700-1/2007:
Intern kontroll - innkjøpsområdet

Vedtak

Se web-TV
75/07

Driftsrapport 2/2007 pr. 30.9.2007 til fylkestinget, budsjettjustering

Tilleggsopplysninger, notat datert 26.11.2008

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
77/07

Forskuttering av nytt ”Bjøra-kryss” (Rv17 x Rv760) - Overhalla kommune

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
78/07

Forskuttering av oppstart RV769 Lænn-Sørenget

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
79/07

Marin Strategiplan Trøndelag; Rapport 2007

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
       
  Torsdag 6. desember    
  Åpning og uttalelser   Se web-TV
  Interpellasjon fra Ole Berget (FRP): En skole for fremtidens Nord-Trøndelag

svar

Se web-TV
76/07

Årsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-11

Tilleggsopplysninger, notat datert 26.11.2007

Nytt vedlegg: Brev fra styreleder i Nord-Trøndelag kammerorkester

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
80/07

Ytre-Namdal regionråd - Kystgruppen. Redaksjonskomiteens forslag til vedtekter. Høring

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
81/07

Regional planstrategi for Trøndelag 2009 - 2012

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
82/07

Samhandlingsprogram for Trøndelag 2008

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
83/07

Høring - Endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren

Uttalelse fra Kontrollutvalget, møte 27.11.2007

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
84/07

Regler for godtgjørelse til fylkeskommunale ombud - revidering gjeldende fra 01.01.08

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
85/07

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
86/07

Justering av reglement for fylkestinget og reglement for fylkesrådet

Komitèinnstilling

Vedtak Se web-TV
87/07

Trøndelagsrådet - ev revidering av vedtekter m.v.

Komitèinnstilling

Vedtak Se web-TV
88/07 Valg av medlemmer til skatteklagenemnda Vedtak Se web-TV
89/07 Oppfølging av fylkestingets sak nr. 07/72 – valgsaken Vedtak Se web-TV

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.
 

 

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

 

Arkiverte sendinger:

Fylkesting 17. - 18. oktober 2007

Fylkesting  16. oktober 2007

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag