WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Rådhuset i Steinkjer
 28. og 29.april 2009


Program for fylkestingets samling 28. og 29.april
 
Tirsdag 28.april
  Åpning/Konstituering   Se web-TV
  Spørretime   Se web-TV
  Bedriftsforsamling i NTE Holding AS   Se web-TV
  Evaluering av komitemodellen - Resultat av spørreundersøkelse v/Trøndelag Forskning og Utvikling   Se web-TV
       
Onsdag 29.april
  Behandling av interpellasjoner    
  Christina Ramsøy (Sp) Sommerskole   Se web-TV
  Trude Holm (Sp) Bedre utnyttelse av vannkrafta   Se web-TV
  Ole Berget (Frp) Ro og orden i skolehverdagen   Se web-TV
       
 
Behandling av saker
   
09/16 Årsmelding 2008 for Forbrukerpolitisk utvalg   Se web-TV
09/17 Årsmelding for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2008   Se web-TV
09/18 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008   Se web-TV
09/19 Strategi for kompetanseutvikling i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2009-2012   Se web-TV
09/20  Fylkesvegplan 2010 - 2013   Se web-TV
09/21

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF - Årsberetning og regnskap 2008

  Se web-TV
09/22

Fylkeskassens årsoppgjør - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2008

  Se web-TV
09/23

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag - 2009-2012

  Se web-TV
09/24 Drift av Nasjonal Digital Læringsarena etter 2009   Se web-TV
09/25 Karriereveiledning Nord-Trøndelag - utvikling av helhetlig strategi for karriereveiledning i et livslangt perspektiv   Se web-TV
09/26  Regionalt Utviklingsprogram (RUP) 2008. Rapport   Se web-TV
09/27 Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008   Se web-TV
09/28 Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008   Se web-TV
09/29 Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008   Se web-TV
09/30 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008   Se web-TV
09/31 Forvaltningsreformen - Orientering om framdrift med spesiell vekt på samhandling med Fylkesmannen   Se web-TV
09/32 Framtidig samarbeid i Trøndelag   Se web-TV
09/33 Rock City Namsos – støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune   Se web-TV
09/34 Nord-Trøndelag Fylkesgalleri - konsolideringsprosess innenfor kunstområdet   Se web-TV
09/35 Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk   Se web-TV
09/36 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)   Se web-TV
09/37 Søknad om endring av garantistillelse for E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal)   Se web-TV
09/38 Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk - Forslag til medlemmer/varamedlemmer for perioden 01.07.09 - 01.07.13   Se web-TV
09/39 Kontrollutvalgets rapport etter kontrollhøring 03.04.2009:Om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater   Se web-TV:
Del 1

Del 2

Del 3
09/40 Suppleringsvalg april 2009   Se web-TV
09/41 Forslag fremmet under henvisning til pkt 2.4 i komitéreglementet: uttalelse vedrørende årets jordbruksavtale   Se web-TV
09/42 Forslag fremmet under henvisning til pkt 25 i fylkestingets reglement: ordning med trafikalt grunnkurs i den videregående skolen - utredning   Se web-TV

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.

 

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

Arkiverte sendinger:

Fylkesting i Steinkjer 17. og 18.februar 2009

Fylkesting i Steinkjer 9.-11.des.2008

Fylkestinget i Stjørdal 30.sep., 1.-2.okt.2008

Fylkesting i Meråker 10.-12.juni 2008

Fylkesting i Steinkjer 22.-24.april 2008

Fylkesting 26.-27.februar 2008

Fylkesting 4. - 6. desember 2007

Fylkesting 17. - 18. oktober 2007

Fylkesting  16. oktober 2007

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag