WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Fylkets Hus, 16. oktober 2007

 


Program for fylkestingets samling

 
Tirsdag  Fylkestinget i Nord-Trøndelag Arkivert
   Plenum Åpning/Konstituering

 

Se web-TV

07/54

Garantiprovisjon og rapportering i forbindelse med garanti for lån til NTE Holding AS
Notat fra fylkesrådet datert 02.10.07 - tilleggsopplysninger

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

Se web-TV

07/55

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Saksprotokoll

Se web-TV

07/56

Landsdelsutvalget - Årsrapport 2006

Komitèinnstilling

Saksprotokoll

Se web-TV

07/57

Midtnordenkomiteen - Årsberetning 2006

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Se web-TV

Saklisten finner du her

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.
 

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

 

Arkiverte sendinger:

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag