WEB-TV fra fylkestinget
6. - 8. mars 2007

Sted: Statens Hus, Steinkjer

Program for fylkestingets samling

 
Tirsdag  Fylkestinget i Nord-Trøndelag Arkivert

Kl 09.00

Plenum / Åpning / Konstituering

Kl 09.30

Behandling av interpellasjoner

Gunnar Viken (H): Livsfarlig fylkesveg i Leksvik

Svar

Se web-TV

Johan Fossan (KrF) Gevingåsen tunnel og jernbanesatsing

Svar

Se web-TV

Sturla Sørgaard (Ap): Trafikkfarlige utenlandske trailere på norske vinterveier

Svar

Se web-TV

Johan Fossan (KrF): Jøa-brua kan ikke vente på ny nasjonal transportplan

Svar

Se web-TV

Joar O. Grøtting (H): Videregående skoler og PC

Svar

Se web-TV

Sara Kveli (Ap): Hjemvending av nordtrøndersk ungdom etter endt utdanning

Svar

Se web-TV

Lise Andersen (H): Telenor, konsesjonsvilkår og samfunnssikkerhet 

Svar

Se web-TV

Anniken K. Haraldsen (V): Utviklingsplan for Staup

Svar

Se web-TV

Inge Staldvik (SV): Jordvern

Svar

Se web-TV

Kl 12.30 Lunsj - komite- og gruppemøter resten av dagen
Onsdag
Kl 09.00 Spørretime Se web-TV
Kl 10.00 Interpellasjon:
Bjørn Skjelstad (Sp) Livsstilrelaterte helseutfordringer - forebyggende helsearbeid
Svar Se web-TV
Kl 11.00 Temamøte:  Fullføring av videregående opplæring
Se eget program
  Fylkesråd Anne Irene Myhr: Gjennomføring og elevenes valg i videregående opplæring i Nord-Trøndelag Se web-TV
  Forskningsleder Eifred Markussen, NIFU STEP: Forskjell på folk – hva gjør skolen? Se web-TV
  Vidar Ferstad, NAV: Alle i arbeid – opplæringens betydning for å lykkes Se web-TV
  Plenum: Presentasjon av gruppearbeid Se web-TV
Torsdag Fylkestinget i Nord-Trøndelag
Kl 09.00 Plenum Behandling av interpellasjoner Behandling av saker  
  Åpning - votering av forslag fremmet under interpellasjoner Se web-TV

Sak 07/1

Regionalt forbrukerpolitisk utvalg - årsmelding for 2006

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/2

Kontrollutvalget - Årsmelding 2006

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/3

Internasjonal strategi for Trøndelag. Rapport om gjennomføringen

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/4

Nord-Trøndelag fylkeskommunes parlamentariske styringsmodell - utviklingstiltak

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/5

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2006

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/6

Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2006

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/7

Tiltak ved bedriftsnedlegging - Høring

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/8

Pasientombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport for 2006 / 10-års-rapport

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/9

NTE - eierskap og organisering

Komiteinnstilling

Vedtak

Del 1
Del 2
Del 3

Sak 07/10

Navn på den nye videregående skolen i Steinkjer

 

Vedtak 

 Se web-TV

Sak 07/11

Økning av investeringer i fylkesvegnettet i 2007

Komiteinnstilling

Vedtak 

 Se web-TV

Sak 07/12

Likestillingsarbeidet i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/13

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 07/14

Reduksjon av klimautslipp i Nord-Trøndelag fylke (fremmet etter initiativretten)

Komiteinnstilling

Vedtak

 Se web-TV

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.
 

Arkiverte sendinger:

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

 

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag