WEB-TV fra fylkestinget 19. - 21. juni
Sted: Snåsa Hotell, Snåsa
 
 
Tirsdag   Arkivert

Kl 09.00

Plenum / Åpning / Konstituering

Se web-TV

Kl 09.30

Fylkesrådsleder Alf Daniel Moens tale

Se web-TV

Kl 10.30

Debatt i tilknytning til fylkesrådsleders tale

Se web-TV

Kl 12.30

Utdeling av fylkeskommunens trafikksikkerhetspris

Se web-TV

Kl 13.00

Lunsj  

Kl 13.45

Behandling av interpellasjoner    

 

Gunnar Viken (H): "Kraftkrise i Midt-Norge" Svar Se web-TV

Endre Skjervø (Frp): "Et åpnere Nord-Trøndelag" Svar Se web-TV
Kl 14.45 Komitemøter/gruppemøter resten av dagen
Onsdag
Kl 09.00 Spørretime

Se web-TV

Sak 07/31 NTE – eierskap og organisering       Vedtak

Se web-TV

  Interpellasjoner (ikke opptak på grunn av teknisk feil)  
Kl 12.00 Lunsj  
Kl 12.45 Møte i bedriftsforsamlingen NTE Holdning AS

Se web-TV

Kl 13.15 Foretaksmøte i NTE FKF  
  Styreleder Kolbjørn Almlids tale til foretaksmøte Del 1 Se web-TV
  Styreleder Kolbjørn Almlids tale til foretaksmøte Del 2 Se web-TV
  Debatt etter styrelederens tale Se web-TV
Kl 14.30 Møtet avsluttes - befaring i regi av Snåsa kommune  
     
Torsdag Fylkestinget i Nord-Trøndelag
Kl 09.00 Plenum Behandling av saker  
  Åpning - votering av forslag fremmet under interpellasjoner  
Sak 32

Driftsrapport 1/2007 pr. 30.04.2007 til fylkestinget, budsjettjustering

Tilleggsopplysningar datert 12.06.2007

Komiteinnstilling Vedtak Se web-TV
Sak 33 Økonomistrategi 2008-2011

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV
Sak 34 Justering av fylkesvegplan 2006-2009 - Økning av fylkesveginvesteringer i 2008 og 2009

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV
Sak 35 Regional planstrategi for Trøndelag 2009 - 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV
Sak 36 Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Program for perioden 2008 - 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV
Sak 37 Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen - Høring

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 38 Utbedring av fylkesveg nr. 89 - Leksvik kommune

Komiteinnstilling

Vedtak Se web-TV
Sak 39 Plan for profesjonell kunst

Komiteinnstilling

Vedtak Se web-TV
Sak 40 Forvaltningsreformen - foreløpig uttalelse om oppgaver og inndeling

Komiteinnstilling

Vedtak Se web-TV
Sak 41 Innstilling fra utvalget som skal foreslå tiltak til bedring av Nord-Trøndelags parlamentariske styringsform

Komiteinnstilling

Vedtak Se web-TV
Sak 42 Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2007
Nytt vedlegg: Vedlegg til kap. 6.4

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 43 Reduserte klimautslipp i fylkeskommunens egen virksomhet – forslag til tiltak

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 44 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 45 Ordningen med trykte og digitale læremidler i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2007-2010

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 46 Landsdelsutvalgets forsvarspolitiske utvalg. Rapporten Forsvaret - Fra kald krig til nordområdefokus

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 47 Elev- og lærlingombudets rapportering - skoleåret 2006/2007

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV

Sak 48 Forslag til riksvegbudsjett for 2008 - Region midt - Fylkeskommunal behandling

Komiteinnstilling

Vedtak

Se web-TV
Se web-TV

Sak 49 Fylkeskommunens eierskap og øvrige engasjementer i bedrifter - Melding

Komiteinnstilling

Vedtak Se web-TV
Sak 50 NTE - Håndtering av fylkeskommunens lån knyttet til foretaket – debitorskifte/selvskyldnerkausjon

Komiteinnstilling

Vedtak Se web-TV
Sak 51 Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2006

Komiteinnstilling

Vedtak Se web-TV
Sak 52 Bilfagutdanning i Verdal

Komiteinnstilling

Vedtak Se web-TV
  Avslutning - takk til Snåsa kommune og hotellet     Se web-TV

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.
 

 

Arkiverte sendinger:

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006