WEB-TV fra fylkestinget
24. - 26. april 2007

Sted: Steinkjer Rådhus

 


Program for fylkestingets samling

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.

    Arkivert
Tirsdag 24. april  
Kl 15.00 Plenum / Åpning / Konstituering Se web-TV
  Lunsj - komite- og gruppemøter resten av dagen
     
Onsdag 25. april
Kl 09.00 Foretaksmøte i NTE Se web-TV
Sak 07/1 NTE - Årsberetning og regnskap 2006 
Styreleder Frank Jensens redegjørelse
Se web-TV
 
Debatt etter redegjørelsen
Se web-TV
Sak 07/2 Se web-TV
Sak 07/3 Fastsetting av honorar for styret i NTE FKF for året 2006 Se web-TV
Kl 12.30 Spørretime Se web-TV
  Interpellasjon Vigdis Hjulstad Belbo (Sp): 
Rovdyr og reindrift. Kan større forvaltningsansvar til reindrifta være en løsning?
Svar Se web-TV
  Interpellasjon Asgjerd Valstad (Sp):
Ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag
Svar Se web-TV
  Interpellasjon Endre Skjervø (Frp): Fylkeskommunal forskuttering av E-6-utbygging sør for Steinkjer/ev. andre viktige riksvegprosjekter Svar Se web-TV
  Interpellasjon Gunnar Viken (H):
Vedlikehold av fylkesveger
Svar Se web-TV
  Interpellasjon Olav Gilsåmo (SV): Spilleautomater, fremdeles et nødvendig onde? Svar Se web-TV
  Interpellasjon Olav Gilsåmo (SV): Vintervedlikehold på norske veier  Svar Se web-TV
   
Torsdag 26. april  
  Åpning - votering av interpellasjoner Se web-TV
07/15

Endringer i fylkesvegnettet som følge av E6 Øst  E6 Trondheim – Stjørdal )

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/16

Bibliotekreform 2014. Høringsuttalelse

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/17

Nordområdestrategier. Muligheter for Nord-Trøndelag

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/18

Fylkeskassens årsoppgjør 2006 - Årsregnskap og årsmelding 2006

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/19

Forvaltningsreformen - Sammenligninger av ressursbruk i Midt Norge og innspill til videre behandling
Suppleringer – notat datert 19.4.2007

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/20

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag – Årsmelding 2006

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/21

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag. Sosial-, helse- og barnevernmelding 2006

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/22 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)

Vedtak

Se web-TV
07/23

Gevingåsen tunnel - Videre arbeid med ”Trondheim-Steinkjer på 1 time”

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/24

Samhandlingsprogram for Trøndelag 2005 og 2006. Rapport

Komitèinnstilling

Vedtak

Se web-TV
07/25

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2006

Komitèinnstilling

   
07/26 Videre arbeid med etablering av NTE Holding AS – Fylkesordførerens fullmakter    
07/27

Krav om legalitetskontroll i forbindelse med vedtaket i fylkestingssak nr. 07/9, omdannelse av NTE FKF til aksjeselskap samt etablering av en konsernstruktur

Komitèinnstilling

   
07/28 Suppleringsvalg - april 2007    
07/29

Klima-  skog, krav om utredning

Komitèinnstilling

   
07/30

Tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag

Komitèinnstilling

   
     
     
 

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

 

 

 

Arkiverte sendinger:

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag