Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb


 

Hva er prosjekt Fagbrev på jobb?
Prosjektet er rettet mot voksne som er i jobb - men mangler fagbrev.
Enten du er ansatt på heltid, deltid eller som vikar; du kan ta fagbrev mens du arbeider.
Eneste krav er at du har ett års praksis i faget og at du sammen med din arbeidsgiver blir enig om å søke på prosjektet. 

Fagbrev på jobb er nå igangsatt i disse 10 fagene:
• Byggdrifter (nytt fag) – se læreplan her
• Kontor- og administrasjon – se læreplan her
• Renholdsoperatør – se læreplan her
• Resepsjon – se læreplan her
• Reservedel – se læreplan her
• Salg – se læreplan her
• Servitør – se læreplan her
• Sikkerhet – se læreplan her
• Sjømatproduksjon – se læreplan her
• Yrkessjåfør – se læreplan her
 
Men er det nødvendig med fagbrev da?
Vi vet at ansatte med fagbrev gir høyrere kvalitet i virksomheten. De ansatte får et bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær. Virksomheten får kompetente og selvstendige arbeidstakere med ny og oppdatert kunnskap i faget, samt stabil arbeidskraft. Fagbrev er en formell utdanning som gir faglig tyngde og muligheter for videre utdanning.

Ny prosjektleder
Fra 1.januar 2016 ble Ulf Jarl Hagen prosjektleder for Fagbrev på jobb. Ulf har lang og allsidig erfaring innenfor fag- og yrkesopplæring, han er ansatt på Avdeling for videregående opplæring i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Oppmelding til eksamen
Alle deltakerne i prosjekt Fagbrev på jobb må selv melde seg opp til eksamen, det gjøres kun på nett: www.privatistweb.no Privatistweb åpner 15.januar og stenger 1.februar. Oppmeldingen må betales samtidig, så ha bankkortet klart! Informasjon om eksamen og hvordan man melder seg opp finner du i menyen til venstre på PrivatistWeb. Du kan også ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål.

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no