Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Trekk til eksamen

Trekk til eksamen


Departementet har delegert fastsetting av antall eksamener på hvert årstrinn til utdanningsdirektoratet, jf. forskrift til opplæringsloven §3-25. Under finner du informasjon om trekkordningen for de ulike utdanningsprogrammene.
 
Studieforberedende utdanningsprogram
 
Vg1
Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
 
Vg2
Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk
 
Vg3 studiespesialiserende - 4 eksamener
• 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk - skriftlig,
• 2 trekkfag - skriftlig
• 1 trekkfag - muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk
 
I enkelte programområder er det mulig å velge en fordypning som gjør det umulig å tilfredsstille kravet til antall skriftlige eksamener. I disse tilfellene kan skriftlige eksamener erstattes med muntlige eller muntlig-praktiske eksamener.
 
Vg3 idrettsfag - 4 eksamener
• 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk – skriftlig
• 3 trekkfag – skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.
 
Vg3 musikk/dans - 4 eksamener
•  1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk - skriftlig
•  1 obligatorisk, programfag musikk/dans - muntlig-praktisk
•  2 trekkfag - skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk
 
Yrkesfaglige utdanningsprogram
 
Vg1 og vg2
Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag - skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Andelen på 20% skal ses over en to-års periode.
 
Alle elever på vg2 skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i programfag.
 
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
• 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk - skriftlig
• 1 trekkfag, skriftlig
• 1 trekkfag, muntlig eller muntlig-praktisk
 
Vg3 medier og kommunikasjon, studieforberedende
• 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk - skriftlig
• 1 obligatorisk, felles programfag
• 1 trekkfag, skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk
 
Vg3 landbruk
• 1 obligatorisk tverrfaglig eksamen, felles programfag
• 1 trekkfag, valgfritt programfag

Vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse (har fagbrev)
• 1 obligatorisk, norsk hovedmål eller samisk som førstespråk - skriftlig
• 2 trekkfag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk​
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no