Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Særskilt tilrettelegging av eksamen

Særskilt tilrettelegging av eksamen


Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette. 
Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.
 
Hvordan søker du
Du søker via eget søknadsskjema
 
Dokumentasjon fra sakkyndig instans må følge søknaden og kan være skrevet av:
• Psykolog/lege angående sykdom/funksjonshemminger
• Logoped/spesialpedagog (for eksempel pedagogisk-psykologisk tjeneste) når det gjelder lese- og skrivevansker og lignende
 
Uttalelsen fra sakkyndig instans må tydelig anbefale innholdet i den særskilte tilretteleggingen.
 
Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være:
• Forlenget tid (normalt inntil 1 time ved skriftlig eksamen).
• Få forklart ord og uttrykk som ikke er en del av den fagkompetansen kandidaten skal prøves i.
• Oppgaveteksten opplest.
• Skriftlig eksamen med muntlig høring. Dette gjelder ikke kompetansemål i oppgaven hvor det er krav om skriftlig ferdighet.
• Muntlig eksamen med skriftlig del. Dette gjelder ikke kompetansemål i oppgaven hvor det er krav om muntlig ferdighet.
• Hvilerom til disposisjon.
• Eksamen på eget rom / i liten gruppe hvis mulig.
• Bruk av pc.
• Annen tilrettelegging som er nødvendig må beskrives i søknad.
 
Før eksamen vil du få brev fra eksamensskolen om hvilken tilrettelegging som eventuelt er innvilget. Dette brevet må du ta med til hver eksamen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no