Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Særskilt tilrettelegging av eksamen

Særskilt tilrettelegging av eksamen


Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette. 
Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.
 
Hvordan søker du
Du søker via eget søknadsskjema (gjelder elever) 

 
Dokumentasjon fra sakkyndig instans må følge søknaden og kan være skrevet av:
• Psykolog/lege angående sykdom/funksjonshemminger
• Logoped/spesialpedagog (for eksempel pedagogisk-psykologisk tjeneste) når det gjelder lese- og skrivevansker og lignende
 
Uttalelsen fra sakkyndig instans må tydelig anbefale innholdet i den særskilte tilretteleggingen.
 
Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være:
• Forlenget tid (normalt inntil 1 time ved skriftlig eksamen).
• Få forklart ord og uttrykk som ikke er en del av den fagkompetansen kandidaten skal prøves i.
• Oppgaveteksten opplest.
• Skriftlig eksamen med muntlig høring. Dette gjelder ikke kompetansemål i oppgaven hvor det er krav om skriftlig ferdighet.
• Muntlig eksamen med skriftlig del. Dette gjelder ikke kompetansemål i oppgaven hvor det er krav om muntlig ferdighet.
• Hvilerom til disposisjon.
• Eksamen på eget rom / i liten gruppe hvis mulig.
• Bruk av pc.
• Annen tilrettelegging som er nødvendig må beskrives i søknad.
 
Før eksamen vil du få brev fra eksamensskolen om hvilken tilrettelegging som eventuelt er innvilget. Dette brevet må du ta med til hver eksamen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no