Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Refusjon av eksamensavgift

Refusjon av eksamensavgift


​Betalt eksamensavgift refunderes ikke, unntatt:

- Ved dokumentert sykdom på eksamensdagen. Søknad med legeerklæring sendes innen 1 uke etter eksamensdato.

- Kandidater med voksenrett betaler når de melder seg opp, men kan etter søknad få refundert eksamensavgiften. Søknader eldre enn 2 måneder etter eksamensdato behandles ikke. Refusjon av eksamensavgiften vil først bli utbetalt etter avlagt eksamen.

Søknad sendes til:

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Avdeling for videregående opplæring, eksamensområdet

Postboks 2560, 7735 STEINKJER

Søknadsskjema

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no