Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen

Praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen


​​Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalene, tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. Målet med denne rettledningen er at den skal bidra til at eksamen gjennomføres på en trygg og sikker måte, og i en så god atmosfære som mulig.

Brudd på reglementet kan føre til at du ikke får avlegge eksamen denne gangen.

FRAMMØTE
Møt fram til eksamen i god tid og seinest til angitt tidspunkt. Oppmøte for privatister er 45 minutter før eksamensstart. Se ellers Privatistweb.

LEGITIMASJON
Husk å ta med gyldig legitimasjon.
 
FORFALL PÅ GRUNN AV SYKDOM
• Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks melde fra til skolen.
• Elever skal snarest levere legeattest til eksamensskolen. Privatister kan søke om refusjon av eksamensavgift ved å levere søknad med legeattest til AVGO.
• Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til sensorene som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen.
• Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen.
• Elever og privatister har rett til utsatt eksamen når fraværet kan dokumenteres. Elever og privatister må selv melde fra om de ønsker å benytte seg av retten til utsatt eksamen.  Se informasjon om ny, utsatt og særskilt eksamen under nyttig informasjon om eksamen.
 
SENSUR
Privatister vil få resultatene på ”Min side” i PrivatistWeb, elever i SkoleArena. Resultatet av eksamen kan du også få ved å henvende deg til skolen som arrangerte eksamenen. Skolen gir opplysninger om når sensuren tidligst blir offentliggjort.'
 
SE OGSÅ GENERELLE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISK OG TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN SAMT RAMMEVERK FOR DEN AKTUELLE EKSAMEN DU SKAL AVLEGGE.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no