Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Hjelpemidler

Hjelpemidler under eksamen


SKRIFTLIG EKSAMEN
Det finnes to modeller for gjennomføring av eksamen.
Modell 1 - Hovedmodell
Alle hjelpemidler er tillatt unntatt fri bruk av internett.  Se liste lenger ned for tillatte nettbaserte hjelpemidler.
 
For våren 2018 har disse fagene fri tilgang til Internett:
SAM3020, SAM3009, SPR3008, SPR3010, SPR3015, SPR3017, SPR3020.
 
Det er ikke tillatt med samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen. Oversettelsesprogrammer er heller ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.
All bruk av PC logges under eksamen. Les retningslinjer for logging ved prøver og eksamener.
 
Modell 2 – Todelt eksamen
I videregående gjelder dette for eksamen i matematikk (alle fagkoder), fysikk, kjemi, biologi, samfunnsøkonomi 2 og treningslære 1.
Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Samme hjelpemiddelbruk som modell 1. Se over.

Det er ikke tillatt med samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen.
 
Følgende nettbaserte hjelpemidler vil være tillatt for elever og privatister ved skriftlig eksamen skoleåret 2017-2018:
 
MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG PRAKTISK EKSAMEN
Se rammeverket for det aktuelle faget.
 
PRIVAT PC/MAC
Det er ikke tillatt å bruke privat PC/MAC.
Skolen vil så langt råd er, stille med PC til de som haket av for dette ved oppmelding på Privatistweb.
All aktivitet på PC logges. Sjekk at du er logget ved at en kikkert er synlig på skjermen.
Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Digitalt lagret fagstoff må legges over på låne-PC før eksamen starter.
 
​​​​
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no