Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Hjelpemidler

Hjelpemidler under eksamen


SKRIFTLIG EKSAMEN
Det finnes to modeller for gjennomføring av eksamen.
Modell 1 - Hovedmodell
Alle hjelpemidler er tillatt unntatt fri bruk av internett.  Se liste lenger ned for tillatte nettbaserte hjelpemidler.
 
For våren 2018 har disse fagene fri tilgang til Internett:
SAM3020, SAM3009, SPR3008, SPR3010, SPR3015, SPR3017, SPR3020.
 
Det er ikke tillatt med samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen. Oversettelsesprogrammer er heller ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.
All bruk av PC logges under eksamen. Les retningslinjer for logging ved prøver og eksamener.
 
Modell 2 – Todelt eksamen
I videregående gjelder dette for eksamen i matematikk (alle fagkoder), fysikk, kjemi, biologi, samfunnsøkonomi 2 og treningslære 1.
Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Samme hjelpemiddelbruk som modell 1. Se over.

Det er ikke tillatt med samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen.
 
Følgende nettbaserte hjelpemidler vil være tillatt for elever og privatister ved skriftlig eksamen skoleåret 2017-2018:

  1. Et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt over hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelig for lokalt skriftlig eksamen.

Nettressurs

Nettadresse

Allkunne

allkunne.no/

Bioteknologirådet

bioteknologiradet.no/

Brønnøysundregisteret

brreg.no/

FN - Globalis

fn.no/

LEXIN- ordbøker

lexin.udir.no/

Lovdata

eksamen.lovdata.no/

Norges bank

norges-bank.no/

Norsksidene

norsksidene.no/web/

Norsk utenrikspolitisk institutt

nupi.no/

Psykologi tidsskrift

psykologtidsskriftet.no/

Regjeringen

http://regjeringen.no/no/id4/

Ressurser for bl.a. HTML og Javascript

http://w3schools.com/

Språkrådets ordbøker

sprakradet.no/

Store norske leksikon

snl.no/

Skriveverktøy

writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/

Statistisk sentralbyrå

ssb.no/

Stortinget

stortinget.no

 

 

 

Samiske og finske ressurser

 

Nettressurs

Nettadresse

Ordbok – Sørsamisk

baakoeh.oahpa.no/

Læringsstier -Sørsamisk

kuvsje.oahpa.no/

Nordsamisk ordbok

sanit.oahpa.no/

Finsk ordbok

kielitoimistonsanakirja.fi/?motportal="80

Finsk ordbok

ilmainensanakirja.fi/

Finsk ordbok

sanakirja.org/Et sett nettressurser knyttet til lokalt gitt skriftlig eksamen i Vigo IKS/landssamarbeidet, og til sentralt gitt eksamen med lokal sensur for de forskjellige utdanningsprogrammene.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Bygg og anleggsteknikk

Design og håndverk/medieproduksjon

Elektrofag

Nettressurs

Nettadresse

BaneNors nettsider

banenor.no/


Helse og oppvekst


Nettressurs

Nettadresse

Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no/

Norsk helseinformatikk

nhi.no

Felleskatalogen

felleskatalogen.noNaturbruk

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Nettressurs

Nettadresse

Sjøfartsdirektoratet

sjofartsdir.no/

 

Studieforberedende utdanningsprogram

                Musikk, dans og drama

Nettressurs

Nettadresse

Nasjonalbiblioteket

nb.no/


Medier og kommunikasjon

Nettressurs

Nettadresse

Norsk presseforbund

presse.no

 
MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG PRAKTISK EKSAMEN
Se rammeverket for det aktuelle faget.
 
PRIVAT PC/MAC
Det er ikke tillatt å bruke privat PC/MAC.
Skolen vil så langt råd er, stille med PC til de som haket av for dette ved oppmelding på Privatistweb.
All aktivitet på PC logges. Sjekk at du er logget ved at en kikkert er synlig på skjermen.
Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Digitalt lagret fagstoff må legges over på låne-PC før eksamen starter.
 
​​​​​
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no