Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen


Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalene, tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. Målet med denne rettledningen er at den skal bidra til at eksamen gjennomføres på en trygg og sikker måte, og i en så god atmosfære som mulig.
 
Brudd på reglementet kan føre til at du ikke får avlegge eksamen denne gangen.

FRAMMØTE
Møt fram til eksamen i god tid og seinest til angitt tidspunkt. Se ellers Privatistweb.
 
LEGITIMASJON
Husk å ta med gyldig legitimasjon.
 
FORFALL PÅ GRUNN AV SYKDOM
• Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks melde fra til skolen.
• Elever skal snarest levere legeattest til eksamensskolen. Privatister kan søke om refusjon av eksamensavgift ved å levere søknad med legeattest til AVGO.
• Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til sensorene som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen.
• Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen.
• Elever og privatister har rett til utsatt eksamen når fraværet kan dokumenteres. Elever og privatister må selv melde fra om de ønsker å benytte seg av retten til utsatt eksamen.  Se informasjon om ny, utsatt og særskilt eksamen under nyttig informasjon om eksamen.
 
SENSUR
Privatister vil få resultatene på ”Min side” i PrivatistWeb, elever i SkoleArena. Resultatet av eksamen kan du også få ved å henvende deg til skolen som arrangerte eksamenen. Skolen gir opplysninger om når sensuren tidligst blir offentliggjort.
 
SE OGSÅ GENERELLE RETNINGSLINJER FOR MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN SAMT RAMMEVERK FOR DEN AKTUELLE EKSAMEN DU SKAL AVLEGGE.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no