Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen

Eksamensportalen


EKSAMEN

Denne nettsiden gir retningslinjer for organisering og gjennomføring av eksamen i de videregående skolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Organisering og gjennomføring av eksamen for elever og privatister i NTFK skal skje i samsvar med §§3-25 – 3-37 i forskrift til opplæringsloven, med unntak av §3-29.
 
Det er viktig at du leser all informasjon som er relevant for dine eksamener.
 
Rådgivere eksamen:
Anne-Lise Olstad (+47) 74 11 50 69 anne-lise.olstad@ntfk.no
Grete Kristin Aasegg (+47) 74 11 50 82 grete-kristin.aasegg@ntfk.no
 
Skolene har i tillegg egne kontaktpersoner for eksamen
Elever: Se skolenes hjemmeside
Privatister: Se Privatistweb
 
Informasjon om eksamen fra Utdanningsdirektoratet

I forbindelse med overgang til Trøndelag fylkeskommune 01.01.2018 blir det nytt nettsted for eksamen. Eksamensreglementet kan også bli endret.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no