Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Ny, utsatt og særskilt eksamen

Ny, utsatt og særskilt eksamen


UTSATT EKSAMEN – gjelder elever og privatister
Rett til utsatt eksamen
Dersom du har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen. Forfall til eksamen blir regnet som gyldig når du er forhindret fra å stille til eksamen, når hindringen er uforutsigbar og du ellers ikke kan lastes for hindringen. Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få legeerklæring.
 
Hvis utsatt eksamen gjelder et trekkfag for elever, skal trekking av fag gjøres på nytt. 

Privatister er selv ansvarlig for å melde seg opp til utsatt eksamen.​​
 
Ved bestått utsatt eksamen vil eleven beholde standpunktkarakteren i faget.
 
Elever som ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. I noen fag må det avlegges både skriftlig og muntlig eksamen.
 
Dersom du vil ta utsatt eksamen ved en annen skole, må du vise dokumentasjon på at du har rett til utsatt eksamen.

NY OG SÆRSKILT EKSAMEN – gjelder bare for elever
 
Rett til ny eksamen
Dersom du som elev har fått karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen i faget, og standpunktkarakteren i faget beholdes. Skolen orienterer deg nærmere om reglene her.
 
Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. I noen fag må du da avlegge både skriftlig og muntlig eksamen.
 
Rett til særskilt eksamen
Dersom du har fått karakteren 1 i standpunkt i et fag, har du rett til særskilt eksamen i faget dersom du ikke er trukket ut til eksamen i dette faget. Dette gjelder også for fag der det ikke holdes ordinær eksamen.
 
Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. I noen fag må du da avlegge både skriftlig og muntlig eksamen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no