Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

 

Dato:

14. mai .2014, kl. 9:00

 

Sted:

Fylkets Hus, Steinkjer

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

Saker til behandling

8/14

14/00412-9

Kompetanseplan for videregående opplæring 2014

2

9/14

12/13248-239

Fagbrev på jobb - anbefalinger for opplæringsmodell

3

10/14

14/03405-2

Kvalitetsmeldinga 2013

3

 

 

Orienteringssaker:

1.   Tilbudsstruktur 2014/15

2.   Status lærebedrift under oppfølging

3.   Søkere til formidling som lærling og lærekandidat