Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møteprotokoll

 

 

SAKLISTE

 

 

Dato:

01.04. .2014, kl. 9:00

 

Sted:

Mære Landbruksskole, Steinkjer

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

Saker til behandling:

Sak nr.

Saksutredning

Vedtak

5/14

Rapport veiledning av lærebedrifter og opplæringskontor 2013

Vedtak

6/14

Styrkingstiltak fagopplæring – kriterier tilskudd til nye lærebedrifter

Vedtak

7/14

Årsmelding 2013 – Yrkesopplæringsnemnda.

Vedtak

 

 

Orienteringssaker:

1.   Status samfunnskontrakten v/Ove Austmo

2.   Status fra besøk VG2 yrkesfag v/Kristine Svendsen og Torun Hegre

3.   Yrkes NM 2014 v/Kristine Svendsen