Yrkesopplæringsnemnda

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

 

Dato:

14.01.2014 kl. 9:00

 

Sted:

Fylkets Hus, Smia

 

Arkivsak:

12/00737

 

 

Saker til behandling:

Sak nr.

 

Vedtak

 

1/14

Strategi for økt gjennomføring av videregående opplæring 2014-2017

Saksprotokoll

 

2/14

Underveisrapport tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring.

Saksprotokoll

 

3/14

Årets lærebedrift og årets lærling 2013. - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

 

 

4/14

Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2014

Saksprotokoll

 

 

 

Orienteringssaker:

1.   Statistikk opplæring i bedrift

2.   Nye retningslinjer realkompetansevurdering

3.   Prosjektet: «Læreplass til alle»