Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. mai 2014, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

7/14

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 19. mars 2014

Vedtak

8/14

Driftstilskudd til funksjonshemmedes interesseorganisasjoner 2014

Vedtak

Orienteringer:

·         Universell utforming som regional utfordring – sluttrapport

·         Nytt fra samferdselsavdelinga

·         Annet