Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. februar 2014, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

1/14

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 20. november 2013

Vedtak

2/14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag – Årsmelding 2013

Vedtak

3/14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag – INFOnytt 2014 – Innhold i juniutgaven

Vedtak

Til dagsorden/orienteringer:

·         Handlingsplan for Universell utforming i videregående skole og tannklinikker v/Karl Arne Jensen

·         Frivilligsentralen i Skage v/daglig leder, Knut Th. Flåtter