Nord-Trøndelag fylkeskommune

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag

Møtedato: 24. januar 2014

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

SAKLISTE     

 

Saksnr.:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

14001

Godkjenning av møteprotokoll av 13. desember 2013 – Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag

Vedtak

14002

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag – Årsmelding 2013

Vedtak

14003

Deltakelse i Generasjonskonferanse 2014

Vedtak

14004

Informasjon om kåring av Topp10

Vedtak

14005

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag –KUN – Invitasjon til å delta i resursgruppe i prosjektet 60+

Vedtak