Tilsagn gitt av Fylkesråd for regional utvikling 2014

Søknad fra Val videregående skole, om tilskudd til prosjektet; pilotprosjekt for kompetanseheving i sjømatsektoren (14/00848)
Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 72 000.

 

 

Søknad fra Vikna kommune om tilskudd til prosjektet «Utbedring av aggregatløsning på Sør-Gjæslingan» (14/02227)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Leksvik Industriell Vekst AS om tilskudd til «Forsvarsrelatert kompetanseprosjekt» (14/02398)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Steinkjerfestivalen om tilskudd til prosjektet « Steinkjerfestivalen – samarbeid med næringslivet» (14/03092)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til prosjektet; JORDKVALITET – et viktig kunnskapsfelt for å nå målet om økt matproduksjon (14/01389)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Midtre Namdal samkommune utvikling om tilskudd til prosjektet; TV2 sendinger – våren store happening «Fly med oss» på Namsos Lufthavn 22. mai 2014 (14/03170)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 30 000.

 

 

Søknad fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag om tilskudd til prosjekt; ungt entreprenørskap Trøndelag 2014 (12/08439)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Lierne kommune om tilskudd til forprosjektet; Omstillingsstatus Lierne fase 1 (14/02889)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om delgaranti i forbindelse med gjennomføring av årstudiet sportsfiske og næring i samarbeid med Grong videregående skole for studieåret 2014/2015 (13/06897)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget en søkaden om delgaranti på inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjektet: forprosjekt Mediubator (14/03607)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Kystskogbruket v/Nord-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til prosjektet; Rullering av melding om kystskogbruket (14/03455)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 140 000.

 

 

Søknad fra Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS om tilskudd til prosjektet: Opplevelsesbasert båtrute Rørvik, Leka og Brønnøysund (14/05145)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø om tilskudd til prosjektet; Sikre data for unike overvåkingsresultater 2014 (14/04349)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 45 000.

 

 

Søknad fra Værnesregionen om tilskudd til prosjektet: samordning nærings- og virkemiddelapparatet i Værnesregionen (13/09087)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 112 500.

 

 

Søknad fra Leka kommune om tilskudd til prosjektet: Tilrettelegging av gjestekai og utleieplasser for båt, Gangstøa Marina (14/05539)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Norsk Revyfaglig Senter om tilskudd til prosjektet; Regional arena – Norsk Revyfestival (14/06389)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 80 000.

 

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole om tilskudd til gjennomføring av Blå konferanse 2014 – arena for samhandling (14/04383)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra TMM Produksjon om tilskudd til prosjektet Laara & Leisa II (14/05720)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Utvorda Vassverk SA om tilskudd til prosjektet – Grunnvannsutbygging – Utvorda Vassverk (14/05732)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 186 000.

 

 

Søknad fra Midtnorsk Filmsenter AS om tilskudd til prosjektet: Videreføring av filmkommisjonen 2014 (14/05711)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Foreningen Kystriksveien om tilskudd til prosjektet; Pilotprosjekt utsiktrydding langs Kystriksveien (14/05830)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Nordlandsforskning om tilskudd til prosjektet; Workshops for sørsamiske aktører (14/07457)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 45 000.

 

 

Søknad fra Lierne kommune om tilskudd til prosjektet; Voksenopplæringskurs for ansatte på Lierne Bakeri og eventuelt andre interesserte (14/07678)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 152 000.

 

 

Søknad fra Kompetansering Namdal v/NHO Trøndelag om tilskudd til prosjektet; Jobb i Namdalen (13/10237)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Leksvik Industriell Vekst AS om tilskudd til sammenslåingsprosess, utviklingsmiljøene på Fosen (14/08057)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Ytre Namdal videregående skole/Ytre Namdal fagskole om tilskudd til forprosjektet; Maskinistoffiser utdanning i Rørvik (14/01178)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Lierne kommune om tilskudd til utviklingsprosjekt Mebygda (14/05419)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Midnor CNI AS om tilskudd til prosjektet; Markedsføringsstøtte for offshorebedrifter på Offshore Europe i Aberdeen (14/08436)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til prosjektet; Hoga Heim (14/09101)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 120 000.

 

 

Søknad fra Marte Hallem AS om tilskudd til prosjektet; Klyngeprosjekt kulturnæringer i Verdal (14/09044)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.