2014 Tilsagn gitt av fylkesrådsleder (disposisjonsposten)

Sund Folkehøgskole - Søknad om økonomisk tilskudd til informasjonsturne i anledning grunnlovsjubileet (14/01512-3).
Fylkesrådsleder bevilget tilskudd med kr. 20 000,-

Kokkenes Mesterlaug Nord-Trøndelag - Søknad om økonomisk støtte til kokkekongress i Stavanger (14/02862-2)
Fylkesrådsleder bevilget tilskudd med kr. 10 000,-

Steinkjer Unge Kvinners Sanitetsforening – Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av åpent antidoping-møte og paneldebatt (14/02836-2)
Fylkesrådsleder bevilget tilskudd med kr. 6 000,-