Møteprotokoll

 

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

29.04.2014

 

Sted:

Steinkjer Rådhus

 

Arkivsak:

13/01111

 

 

SAKSKART

Saker til behandling

1/14

14/02867-2

Anmodning om nytt valgoppgjør for fylkestingsvalget 2011

Protokoll