Fylkestinget i Nord-Trøndelag, 29 og 30.april 2014, Steinkjer Rådhus

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 22. april 2014 (vil oppdateres)

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene  22.april 2014

Program fylkestingets samling 29 og 30. april 2014

Fordeling av sakene til komiteene

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

12/14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2013
 

Komiteinnstiling

Vedtak

13/14

Universell utforming som regional utfordring

Sluttrapport

komiteinnstilling

Vedtak

14/14

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2013

komiteinnstilling

Vedtak

15/14

Ørin naturreservat - Verdal kommune. Høring.

komiteinnstilling

Vedtak

16/14

Fv. 17-prosjektet Steinkjer-Namsos-Malm - orientering og status i prosjektet

komiteinnstilling

Vedtak

17/14

Årsregnskap, Årsberetning og Årsmelding 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

18/14

Trøndelag som strategisk enhet

Komiteinnstilling

Vedtak

19/14

Inderøy Oppvekst- og Kultursenter - Tilskudd

Komiteinnstilling

Vedtak

20/14

Rapport Regionalt utviklingsprogram 2013.

Komiteinnstilling

Vedtak

21/14

Ungdomssatsning i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

Vedtak

22/14

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

23/14

Endring av vedtekter for Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge, TkMN IKS

Komiteinnstilling

Vedtak

24/14

Reiselivsstrategi for Trøndelag - rapport 2011-2013.

komiteinnstilling

Vedtak

25/14

Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014. Årsrapport 2013.

komiteinnstilling

Vedtak

26/14

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

27/14

Årsmelding 2013 - Yrkesopplæringsnemnda

Komiteinnstilling

Vedtak

28/14

Suppleringsvalg

Komiteinnstilling

Vedtak

 

Interpellasjon

4/14

Interpellasjon om kulturrådet, Jostein Trøite (SV)

svar