Fylkestinget i Nord-Trøndelag, 11-12. februar 2014, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 4. februar 2014

Program for temating, Hunt 11.februar

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene  4. februar 2014

Program fylkestingets samling 11 og 12. februar 2014

Fordeling av sakene til komiteene

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

1/14

Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Kontrollutvalgets innstilling

Vedtak

2/14

Innspill fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2014

komiteinnstilling

Vedtak

3/14

Regional planstrategi Nord-Trøndelag 2012-2016 - Statusoppdatering

Komiteinnstilling

Vedtak

4/14

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2014

Komiteinnstilling

Vedtak

5/14

Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag 2014-2017

komiteinnstilling

Vedtak

6/14

HUNT Biosciences AS. Kapitalutvidelse

Komiteinnstilling

Vedtak

7/14

E.ON Wind Norway AB-konsesjonssøknad for Kopperaa vindkraftverk i Meråker kommune. Høringsuttalelse.

komiteinnstilling

Vedtak

8/14

Ny pensjonsordning for folkevalgte

Komiteinnstilling

Vedtak

9/14

Strategi for økt gjennomføring av videregående opplæring 2014-2017

Komiteinnstilling

Vedtak

10/14

Underveisrapport tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring

Komiteinnstilling

Vedtak

11/14

Suppleringsvalg - februar 2014

Komiteinnstilling

Vedtak

 

Interpellasjoner

1/14

Interpellasjon om økt avgift på diesel, Randi Dille (Sp)

Svar

2/14

Interpellasjon om ny arbeidstidsavtale for lærerne, Kjersti Tommelstad (SV)

Svar

3/14

Interpellasjon om kvalifisering av flyktninger til arbeid og utdanning, Camilla Vågan (Sp)

Svar