Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 24. juni 2014, kl. 12.00

Møtested: Rådhuset i Lierne

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

110/14

Stillingen som administrasjonssjef - forlengelse av åremål

Vedtak

111/14

Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag. Søknad om finansiering av JOBBINT, år 3.

Vedtak

112/14

Revisjon av "Lokal forskrift om jakttid på elg og hjort i Nord-Trøndelag"

Vedtak

113/14

Årsrapport Trygg trafikk 2013

Vedtak

114/14

Forvaltningsplan for Sør- Gjæslingan kulturmiljø

Vedtak

115/14

Interkommunalt utviklingsprosjekt innenfor området infrastruktur/samferdsel i samarbeid med kommunene i Ytre Namdal, samt Bindal og Høylandet kommuner.

Vedtak

116/14

Regionalt skianlegg for langrenn og skiskyting på Bjørgan

Vedtak

117/14

Vannregion Trøndelag -Regional vannforvaltningsplan 2016-2021 til høring

Vedtak

118/14

Nærøy kommune. Søknad om støtte til omstillingsarbeid i 2014.

Vedtak

119/14

Fordeling av spillemidler til kulturhus 2014

Vedtak

120/14

Uttak av Oppvekstfondet 2014

Vedtak

 

Saker, lagt fram i møtet:

 

121/14

Strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter. Høringsuttalelse

Vedtak

122/14

Kjøp av aksjeposter i Vegamot AS

Vedtak

123/14

Søknad fra Namsos kommune om tilskudd til bygging av tømmerkai og tilhørende terminal på Kiskaia

Vedtak