Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 10. juni 2014, kl. 12.00

Møtet er avlyst.