Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 3. juni 2014, kl. 15.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

105/14

Oppland fylkeskommune - Ad rovdyrforvaltning

Vedtak

106/14

Søknad fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS, tilskudd til prosjekt "Utvikling av Næringscampus Nord-Trøndelag".

Vedtak