Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 27. mai 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

98/14

Handlingsplan for tildeling av spillemidler til store idrettsanlegg 2014-2017 i Nord- Trøndelag

Vedtak

99/14

Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i Nord- Trøndelag 2014

Vedtak

100/14

Søknad fra HINT om tilskudd til 2 stipendiatstillinger innen landbruk

Vedtak

101/14

Kollektivtransport i Nord-Trøndelag - prisjustering 2014

Vedtak

102/14

Tiltak på fylkeskryssende båt- og bussruter i tilknytning til Sør-Trøndelag fylkeskommunes reduksjon av tilskuddsbehovet for 2014

(samme sak som 89/14 som ble vedtatt utsatt 20.mai 2014)

Vedtak