Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 20. mai 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

86/14

Oppsummering av forslag/merknader i forbindelse med fylkestingets møte i april 2014

Vedtak

87/14

Lierne kommune - Søknad om tilskudd til prosjektet statue Frode Estil

Vedtak

88/14

Kompetanseplan for videregående opplæring 2014 – 2015

Vedtak

89/14

Tiltak på fylkeskryssende båt- og bussruter i tilknytning til Sør-Trøndelag fylkeskommunes reduksjon av tilskuddsbehovet for 2014

Vedtak

 

I tillegg behandles saker med innstilling til fylkestingets samling 11. – 13. juni 2014.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra fylkesrådets møte 20.05.14.

Sakene offentligjøres etter rådets innstilling, og legges fortøpende ut på saklisten til fylkestingets junimøte