Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 13. mai 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

83/14

Marine Harvest Norway AS - Søknad om ny lokalitet Kalvhagan

Vedtak

84/14

Trollfjell geopark søknad om tilskudd for årene 2014 og 2015

Vedtak

85/14

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget - juni 2014

Vedtak