Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 6. mai 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

80/14

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Fordeling av midler

Vedtak

81/14

Verifisering av rømt oppdrettslaks i Namsen

Vedtak

82/14

«Landsturneringen for utviklingshemmede 2014 i Trøndelag»

Vedtak