Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Mandag 28. april 2014, kl. 12.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

76/14

Søknad fra Oi! om finansiering av Kjerneaktiviteter 2014

Vedtak

77/14

Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte. Høring

Vedtak

78/14

Intro Trainee. Søknad om tilskudd til videreutvikling

Vedtak

79/14

Handlingsplan for Nord-Trøndelag fylkeskommunes internasjonale arbeid 2014

vedtak