Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 22. april 2014, kl. 15.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

73/14

Senõr Lyng prisen for 2013

vedtak

74/14

Fylkeskommunale og statlige friluftsmidler 2014. Fordeling

vedtak

75/14

Fordeling av tilskudd til lokale vilttiltak 2014

vedtak