Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 8. april 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

51/14

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Vedtak

52/14

Søknad fra Frosta kommune – Hovedprosjekt Frostating

Vedtak

53/14

Stamfiber gjennom Nord-Trøndelag

Vedtak

54/14

Søknad fra Dans i Nord-Trøndelag, videreutvikling av produsentenhet med fokus på forretningsutvikling

Vedtak

55/14

Finansiering av innovasjonsselskapene 2014

Vedtak

56/14

Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen – Handlingsplan 2014-16

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 29. og 30. april 2014 behandlet.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokoll fra dagens fylkesrådsmøte og sakene legges fortløpende

ut på fylkestingets sakliste.