Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 1. april 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

43/14

Småkommuneprogrammet i Nord-Trøndelag 2014. Tilskudd til kommunene.

Vedtak

44/14

Overtakelse av ferjesambandet Borgan - Ramstadlandet, samt Borgan og Ramstadlandet ferjeleier

Vedtak

45/14

Marin Sim 2013-2015

Vedtak

46/14

Anmodning om anleggsstart Krinsvatn bru  med tilkoblinger mot vest -øst inklusive  bakketopp på delstrekning vest på FV 710 i Fosenpakken.

Vedtak

47/14

Grunnlovsjubileet 2014 - arrangement på Brusve

Vedtak

48/14

Prioriteringer i kulturminneforvaltningen 2014

Vedtak

49/14

Verdal kommune - søknad om tilskudd 60 årsmarkering av frivillighet - Spelet om Heilag Olav

Vedtak

50/14

Filminvest Midt-Norge - søknad om drifts- og fondsmidler 2014

Vedtak