Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 25.mars 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

14038

Prosjekt Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad – finansiering av år 2 og 3

Vedtak

14039

NTNU Discovery – tilskudd 2014

Vedtak

14040

NAF Motorsport Trøndelag – Søknad om tilskudd til VM i Rallycross 2014

Vedtak

14041

Namdalshagen AS. Søknad om tilskudd til Trainee Namdal 2014

Vedtak

14042

Kommunereform. Søknad om finansiering av utredninger

Vedtak