Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 18. mars 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

36/14

Oppfølging av forslag og vedtak i forbindelse med fylkestingets møte i februar 2014

vedtak

37/14

Årsberetning 2013 - fylkesrådets behandling

vedtak