Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 11. mars 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

                                  

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

34/14

Ny støtteordning for bredbåndsutbygging -  valg av utbyggingsmodell

vedtak

35/14

Klage på vedtak om skoleskyss - Nærøy kommune - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, Fvl § 13