Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 4. mars 2014, kl. 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

33/14

Høring forslag til endring av privatskolelover

Vedtak