Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 25.februar klokken 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

28/14

Suppleringsvalg – Elin Agdestein

Vedtak

29/14

Høring om forslag til endringer i lov 21. juni 2002 nr 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Vedtak

30/14

Grunnlovsjubileet 2014

Vedtak

31/14

Trøndelag Reiseliv AS. Søknad for 2014, profilering av Trøndelag som reisemål

Vedtak

32/14

Tilskuddsordning Regional utvikling Nord-Trøndelag

Vedtak