Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 18.februar klokken 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

26/14

Søknad om støtte til sørsamisk kulturfestival i Östersund

vedtak

 

Sak som legges fram i møtet:

27/14

Ny organisering Brann- og redningsvesenet - Fylkesrådets uttalelse

vedtak